ทักษะที่สำคัญของผู้บริหารยุคใหม่ในองค์กรของการเป็นผู้นำ

1

ระบบการบริหารจัดการ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ แต่เมื่อนำเข้ามาในกับผู้คนในองค์กร ย่อมต้องมีการปรับแต่งให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรอย่างเหมาะสม มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาภายในที่เรื้อรังโดยไม่คาดคิด การที่ระบบบริหารทั้งหลายขาดประสิทธิภาพไป อาจกล่าวได้ว่ามาจากตัวผู้ใช้ ซึ่งมีความซับซ้อนทางอารมณ์นั่นเอง ด้วยความซับซ้อนของระบบสังคมในปัจจุบัน ทำให้มนุษย์นั้นมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในแง่ของประสบการณ์ การศึกษา ทัศนคติ ความเชื่อ ดังนั้นการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจกันจึงเป็นไปได้ยากขึ้น ด้วยภาวะความเร่งรีบและการแข่งขัน ก็ทำให้การฟังลดน้อยลง ไม่เกิดความร่วมมือกันในการทำงาน และบางครั้งก็เกิดเป็นความขัดแย้งที่ไม่พึงปรารถนา ความแบ่งแยก ความไม่ไว้วางใจต่อกันนั้น ส่งผลต่อระบบการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อีกทั้งพนักงานรุ่นใหม่ Gen Y ไม่ชอบถูกบังคับทางความคิดและจิตใจ และไม่อดทนอยู่ในบรรยากาศที่ไม่ชอบ พวกเค้ายังอายุน้อย จึงพร้อมที่จะเปลี่ยนงานได้ทุกเมื่อ จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัญหาสำคัญที่องค์กรทั้งหลายต้องเผชิญ คือ “ปัญหาเรื่องคน” นั่นเองถ้าเกิดปัญหาข้อผิดพลาด ที่มีสาเหตุมาจากคน เราจะพบว่ามีผู้บริหารอยู่ 2 ประเภทที่จะใช้วิธีแก้ปัญหาที่ต่างกัน ผู้บริหารยุคเก่าคือ “เจ้านาย” ที่บริหารงานด้วยหลัก 6 บ. นั่นคือ ชอบสั่งการแบบขู่เข็ญโดยใช้อำนาจไม่สอนงาน เห็นอะไรดีไม่เคยชม ชอบตำหนิเห็นอะไรก็ผิดไปหมดถ้าตัวเองทำผิดหรือตัดสินใจพลาด ก็อ้างว่าเป็นเพราะคนอื่น แต่คนอื่นอย่าทำผิดมาจะถูกลงโทษทันที เขาไม่อยากเห็นใครเด่นกว่า ไม่ค่อยฟังความเห็นใคร

องค์กรยุคเก่าที่บริหารงานด้วย”ความกลัว” พนักงานจะรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่เกิดความไว้วางใจ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ก็จะซุกไว้ด้วยกลัวความผิด อาจทำให้ปัญหาเล็กน้อยก็ลุกลามไปจนยากที่จะแก้ไข คนที่ไม่อยากถูกตำหนิ ก็คอยระวังตัวแจ จนไม่กล้าทำอะไร เห็นสิ่งที่ไม่เวิร์คก็จะเฉยชา องค์กรจะเป็นยังไงก็ช่าง ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง องค์กรยุคใหม่ ควรหล่อเลี้ยงด้วย “ความรัก” ผู้บริหารยุคใหม่ ต้องแก้ปัญหาเรื่องคน และเรื่องการสื่อสารในองค์กรได้ ดังนั้นจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็น “เจ้านาย หรือ Boss” ที่เอาแต่สั่งการและตำหนิ ไปเป็น “ผู้หล่อเลี้ยง หรือ Mentor” เริ่มด้วยการรู้จัก และยอมรับในตนเองก่อน นำไปสู่ความเข้าใจผู้อื่น มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีความเห็นอกเห็นใจ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน เกิดความรักและผูกพันซึ่งกันและกัน บรรยากาศการทำงานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ทำให้พนักงานรู้สึกอยากทำงานด้วย อยากเห็นองค์กรเจริญเติบโต

Monday, May 25th, 2015 อินเตอร์เน็ต

Recent Posts